شهردار اصفهان با اشاره به نقش دفاتر اسناد رسمی گفت: بر اساس ماده 22 دولت کسی را می شناسد که سند به نام اوست و در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد که این نقش بسیار مهم شما در تحقق عدالت و حل و فصل دعاوی است که باید نسبت به آن توجه داشته باشید.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، قدرت الله نوروزی در همایش روز دفاتر اسناد رسمی در اصفهان با بیان این که سند  و اسناد رسمی نقش بسیار کلیدی در تثبیت حقوق همه کسانی که در یک موردی تعهد، میثاق و معامعله ای دارند، دارد اذعان داشت: تثبیت حقوق دارای نقش و آثار مهمی  در ارتباط با استقرار نظم و برقراری عدالت و تنظیم روابط اجتماعی در جامعه است.

وی با اشاره به این که اگر توافقات و معاملات ثبت و مکتوب نشود و در دفتر رسمی حقوق بین طرفین تثبیت نشود این موضوع منجر به نزاع و مشاجره خواهد شد، تصریح کرد: اگر خواهان استقرار نظم در جامعه هستیم توافقات مردم باید در دفاتر رسمی ثبت شود.

وی با تاکید بر این که دفاتر اسناد رسمی نهادهای مدنی غیر وابسته به دولت است ادامه داد: دفاتر رسمی با استقلال مالی نقش حاکمیتی ایفا می کند و این دفاتر به نوعی موسسات عمومی غیر دولتی است که حکومتی نیست اما به جای حکومت تصمیم می گیرد.

نوروزی اضافه کرد: دفاتر رسمی به دستگاه قضایی وابسته نیست اما زیر نظر دستگاه قضایی فعالیت می کند.

وی با بیان این مطلب که  نظارت بر دفاتر اسناد رسمی غیر قیمومتی است تا به صورت قانونی عمل کنند تصریح کرد: نتیجه این مهم برقراری نظم است که  امنیت اقتصادی را در بین مردم ایجاد می کند و به دنبال آن عدالت تحقق می شود.

نوروزی اضافه کرد: دفاتر رسمی نهادی های مدنی هستند که  نقش حاکمیتی دارند به طوری که حقوق بین طرفین به رسمیت شناخته می شود و  این سند رسمی به عنوان مسند در محاکم داداگاه ها مورد اسناد قرار گیرد

شهردار اصفهان اظهار کرد: اگر عقد به ثبت نرسیده و در خصوص آن اختلافی صورت بگیرد اثبات حقانیت ذیحق در دادگاه کار بسیار مشکلی است اما این کار شما و قدرت حکومتی که به یک موسسه عمومی غیر دولتی داده شده دارای آنچنان حقی است که سند ثبت شده در محضر به عنوان ادله ای بدون نقص پذیرفته می شود و به عنوان یک سندی که منجر به فصل خصومت می شود مورد استناد دادگاه قرار گیرد نشاندهنده نقش شما در استقرار نظم در جامعه است.

وی با بیان اینکه من معتقدم شماها نقش بسیار مهمی در تثبیت حقوق مردم و نظم در جامعه اقتصادی دارید، تصریح کرد: به همین دلیل برگزاری چنین جلساتی و گفت و گو در مورد این نقش مهم وظیفه ای است که باید همه ساله برگزار شود تا ارزش و شان شما بیش از پیش حفظ شود.

نوروزی اضافه کرد: معتقدم نقش هر یک از شما در راستای احقاق حقوق مردم و استقرار نظم و تحقق عدالت بسیار مهمتر از دستگاه های دولتی و بسیار حساس تر است و شما لزوما باید در چنین صحنه ای از تجربه، دانش و تخصص مورد نیاز برخوردار باشید به همین دلیل کسی که می خواهد سردفتر اسناد رسمی شود باید این مراحل را طی کند تا به تخصص لازم برسد.

شهردار اصفهان گفت: اگر به دادگاه ها مراجعه کنید بسیاری از پرونده ها به این دلیل است که روال ثبت سند یا درست انجام نشده یا توافقات به ثبت نرسیده و اگر هر چه این دفاتر بهتر بتوانند وظیفه خود را انجام دهند ما دادگاه های خلوت تری داریم و اختلافات کمتر بوجود می آید.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج