مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کرمانشاه از اجرای طرح برخورد با مسافربرهای شخصی فرودگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، سجاد سلیمانی گفت: رانندگان فعال در فرودگاه نیز مانند تاکسیرانان فعال در سطح شهر و پایانه‌های مسافری با معضلی تحت عنوان ورود مسافربران شخصی غیرمجاز به این محدوده‌ها روبه‌رو هستند که باعث ایجاد آشفتگی در سطح خدمات حمل‌ونقلی در فرودگاه می‌شود که با آنان برخورد می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از اولویت‌های سازمان تاکسیرانی شهر کرمانشاه ایجاد شرایط مناسب جهت فعالیت مطلوب ناوگان تاکسیرانی و جلب رضایت شهروندان است، گفت: اگر بتوانیم اقتصاد معیشتی را در این مجموعه هم از سمت شهروندان با پرداخت مناسب کرایه و رفتار و هم از سوی رانندگان مدیریت کنیم، هم مسافران از سطح کیفیت خدمات حمل‌ونقلی راضی خواهند بود و هم رانندگان از تأمین معیشت خود اطمینان خواهند داشت.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج