مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: موفقیت شرکت ها در گرو رضایت و انگیزش کارکنان، منابع انسانی حرفه ای، کاهش تنش های سازمانی، مشارکت همگانی، توجه و شناخت تهدیدهای محیطی واعتماد آفرینی است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سید مصطفی علوی درپنجمین گردهمایی سالانه تامین کنندگان شرکت  گاز بیان داشت: گاز اصفهان،  یکی از شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی گاز ایران است که با تکیه بر کارکنان متعهد، تأمین کنندگان و پیمانکاران توانمند خویش، در زمینه ارایه خدمات مستمر و ایمن، توزیع گاز طبیعی را  از طریق عملیات طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری شبکه ها و تأسیسات گازرسانی، جهت رفع نیاز و رفاه مشترکین تجاری، صنعتی، خانگی در سطح استان، با رعایت استانداردها و ضوابط فنی برعهده دارد.

وی با بیان اینکه برای ارائه خدمات شایسته و مطلوب نیازمند تعامل سازنده با تامین کنندگان و پیمانکاران هستیم بیان داشت: از طریق پیشتیبانی تامین کنندگان، در سه بخش کالا، اجرای پروژه ها و خدمات می توانیم مسیر تعالی سازمانی را بهبود ببخشیم.

علوی، تامین کنندگان را اهرم های اجرایی شرکت برشمرد و گفت: هدف از این گرهمایی سالانه ، تقویت تعامل دوجانبه با تامین کنندگان، گسترش فرهنگ ایمنی، ارزیابی نظام مند دوره ای در جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف و همچنین تقدیر از تامین کنندگان برتر عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به تعهدات پیمانکار در قبال این شرکت  اظهار داشت: پیمانکار موظف است کلیه اسناد و مدارک پیمان را مطالعه نموده و از مفاد آن به طور کامل اطلاع حاصل نماید، صلاحیت، امکانات، توانایی مالی و تخصص های لازم برای اجرای مفاد پیمان را دارا بوده و از این بابت رضایت کارفرما را بطور کامل تامین کند.

علوی، با اشاره به اینکه خوشبختانه از ابتدای سال تا کنون شاهد هیچ گونه حادثه در بخش اجرای پروژه ها نبوده ایم افزود: حوادث براحتی و با کمترین بی دقتی در کمین ماست.

 وی تصریح کرد: غرورکاذب یکی از علل شایع در بروز حادثه های بزرگ است که برخی از عوامل اجرایی ، پیمانکاران، تامین کنندگان و ناظرین در عدم  رعایت نکات ایمنی و استانداردها به آن دچار می شوند.

علوی تا کید کرد: تمامی آمار و اطلاعاتی را که در اختیار پیمانکاران قرار می گیرد و یا درضمن کار به آن دسترسی می یابند محرمانه تلقی  می شوند  و پیمانکاران موظف هستند چه در طول مدت قرارداد و  حتی بعد از خاتمه  قرارداد نسبت به عدم سوء استفاده و حفظ آنها اقدام نمایند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۱ میلیون و ۶۸۶ هزار مشترک در سطح استان تحت خدمات شرکت گاز استان اصفهان هستند گفت: این میزان اشتراک پذیری در گستره ۱۰3 شهر و ۱۳۳8 روستا  انجام گرفته است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج