عضو سابق شورای شهر مشهد گفت: طرح مطالعات خط 3 BRT از شورای سوم مطرح بود و طرح ایزوله این خط در شورای چهارم مصوب شد و من از مخالفان این پروژه بودم.

غلامحسین صاحبی ضمن بازدید از خبرگزاری موج خراسان رضوی، اظهار داشت: طرح مطالعات خط 3 BRT از شورای سوم مطرح بود و به واقع اجرای خطوط 5 گانه BRT مد نظر بود و طرح ایزوله خط 3 BRT در شورای چهارم مصوب شد و من از مخالفان این پروژه بودم و خوشبختانه تا پایان عمر کاری این شورا اجرایی نشد و 8 عضو از 25 عضو آن شورا مخالف اجرای این طرح بودند.

وی افزود: محور خط 3 BRT پرترددترین محور شهری است و روزانه بیش از یک میلیون خودرو تردد می‌کنند و با اجرای طرح ایزوله بزر‌گترین مشکل ترافیکی برای شهروندان ایجاد می‌شود و زمانی این طرح موفق خواهد بود که پارکینگ‌های عمومی ایجاد شود.

عضو سابق شورای شهر مشهد با بیان اینکه اجرای طرح‌های غلط و ناصحیح مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند، خاطرنشان کرد: کسبه بولوار شهید قرنی یکی از قطب‌های اقتصادی شهر مشهد هسیتند و نمی‌توانیم به بهانه افزایش سرعت اتوبوس و کاهش زمانی طی مسیر بحران اقتصادی جدیدی ایجاد کنیم.

صاحبی تصریح کرد: اجرای طرح ایزوله خط 3 BRT آسیب به فضای شهری وارد می‌آورد، مانند تونل درختی‌ای که در بولوار ملک‌آباد بود که به واسطه اجرای خط یک قطار شهری از بین رفت و پیشنهاد کردیم که در همین مسیر 4 تونل و زیرگذر در 4 چهارراه پرترافیک این مسیر ایجاد شود تا گره ترافیکی موجود در این منطقه برطرف شود و هزینه هرکدام هم حداکثر 5 میلیارد تومان است.

وی تأکید کرد: اینکه از سوی مدیرعامل سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری مشهد اعلام می‌شود اجرای طرح ایزوله خط 3 BRT کاهش زمانی 90 دقیقه‌ای در طی مسیر ایجاد می‌کند واقعیت ندارد و معتقدیم که زمان فعلی کاهش می‌یابد، اما در این حد نخواهد بود.
غلامحسین صاحبی+موج

عضو سابق شورای شهر مشهد با بیان اینکه خلوت‌ترین محور در مسیر این خط از میدان شهدا تا میدان توحید بود که با بی‌تدبیری صورت گرفته به شلوغ‌ترین محور در این مسیر تبدیل شده است، گفت: مشکل دیگر هم در زمان‌های نامناسب چراغ‌های راهنما در سر چهارراه‌ها بوده است و با یک مدیریت بهتر این ترافیک کاهش یافته و رفع می‌شود.

صاحبی گفت: آسیب‌های اجتماعی برای مردم و اقتصادی برای کسبه از بزرگترین نگرانی‌های این طرح بوده است و در همین مسیر خط 3 قطار شهری قرار گرفته است و باید اولویت کاری مدیران و مسئولان شهری در افزایش سرعت در اتمام‌ این خط ریلی درون‌شهری باشد.

وی افزود: زمانی پیام‌های اطلاع‌رسانی شده در بحث صرفه‌جویی در زمان، سوخت و غیره محقق می‌‌شود که کارها به درستی انجام شود، نه آنکه بخواهیم مشکلات را بر دوش مردم بگذاریم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج