معاون غذا و داروی دانشگاه گیلان گفت: اداره تجهیزات پزشکی گیلان با بهره گیری از فناوری های نوین روز و با اعمال نظارت ها و با پایبندی به عدالت در عرصه سلامت می تواند سرآمد ادارات تجهیزات دانشگاه های علوم پزشکی قطب شمال کشور باشد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، زهرا حصاری معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشگی گیلان در خصوص فعالیت ها و عملکرد اداره تجهیزات پزشگی دانشگاه اظهار داشت: تجهیزات پزشگی دانشگاه از روحیه کار تیمی برخوردار بوده و با بهره گیری از فناوری های نوین روز و با اعمال نظارت های استاندارد ابلاغی وزارت متبوع و با پایبندی به عدالت در عرصه سلامت در حوزه تجهیزات پزشکی و امور تفویض شده در نظر دارد سرآمد ادارات تجهیزات دانشگاه های علوم پزشکی قطب شمال کشور باشد.

حصاری گفت: از جمله فعالیت های مهم اداره تجهیزات پزشگی می توان به فعالسازی نرم‌افزار مدیریت تجهیزات پزشکی (PMQ3) در تمامی مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان، جمع آوری شناسنامه دقیق و جامع از کلیه تجهیزات پزشکی سرمایه ای و غیر سرمایه ای، هتلینگ و غیر هتلینگ مراکز و بیمارستان های استان، ساماندهی فرآیند خرید تجهیزات سرمایه ای استان با تدوین مراحل مشخص، یکپارچه و تهیه فرم های کارشناسی جهت کاهش خرید های غیر ضروری و کارشناسی نشده و برنامه ریزی به منظور کاهش هدر رفت هزینه و خواب دستگاه ها و تدوین فرآیند جامع نگهداشت جهت افزایش کارایی تجهیزات پزشکی و کاهش خرابی دستگاه ها اشاره کرد.

وی با تاکید بر نظارت و بازرسی های مستمر از مراکز درمانی خاطر نشان نمود: اداره تجهیزات پزشکی با برگزاری دوره های آموزشی برای مسوولین و کارشناسان تجهیزات پزشکی استان و حتی کاربران دستگاه ها در جهت افزایش سطح آگاهی و افزایش راندمان کاری دستگاه ها اقدام نموده است.

حصاری افزود: این اداره با ساماندهی به امور تجهیزات مصرفی مراکز و پیگیری تعیین مسوولین فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی برای تمامی مراکز و بیمارستان های استان و تهیه فارماکوپه تجهیزات مصرفی مراکز جهت تدوین فارماکوپه جامع تجهیزات مصرفی مراکز و بیمارستان های استان سعی بر ارتقای خدمات ارایه شده به شهروندان گیلانی نموده است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشگی گیلان عنوان کرد: اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه با توسعه نظارت های میدانی بر واحدهای مهندسی پزشکی و وضعیت تجهیزات پزشکی بیمارستان ها و شبکه های بهداشت و درمان استان و توسعه امور تفویض شده و همکاری با بازرسین اداره کل تجهیزات پزشکی و رسیدگی به شکایات و نظارت بر بخش خصوصی و اصناف هم راستا با بخش دولتی امکان افزایش بهره وری امکانات موجود را فراهم آورده است و امید است که بتوان با جذب بیشتر منابع میزان کیفیت و نحوه خدمات رسانی را در استان بالا برد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج