کیفیت هوای کلانشهر اصفهان و خمینی شهر، در سیزدهمین روز متوالی برای برای گروه های حساس ناسالم است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، طبق اعلام مرکز پایش کیفی هوای اصفهان، میانگین شاخص کیفی هوای این کلان شهر بنا بر اعلام ایستگاه های مراقبت دایم 118(AQI) گزارش شده که 19 واحد کمتر از دیروز اما هوا همچنان ناسالم برای گروه های حساس است.

بر این اساس شاخص کیفی هوا در ایستگاه های مراقبت دایم ایستگاه میدان امام حسین(ع) 134، میدان احمد آباد و چهارباغ خواجو 128 ، بلوار دانشگاه 121 ، خیابان های پروین و رودکی 106 (AQI)، ناسالم برای گروه های حساس ثبت شده است.

کیفیت هوا در خمینی شهر 130 (AQI) ناسالم برای گروه های حساس بوده و ضروری است، از تردد غیرضروری کودکان، بیماران قلبی و ریوی و سالمندان درمناطق آلوده خودداری شود.

بر اساس شاخص آلودگی هوا این شاخص از 0 تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس،151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم و 301 تا 500 خطرناک است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج