رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در ستادی که به این منظور مهر امسال در دادگستری اصفهان تشکیل شده، اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، احمد خسروی وفا در دومین جلسه ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه بیان کرد: دستورالعمل پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضا از سوی ریاست قوه قضاییه در شهریور امسال ابلاغ شد.

وی افزود: این دستورالعمل به منظور استفاده مطلوب از ظرفیت های قوه قضائیه در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و هماهنگی بخش های مختلف با یکدیگر و با دستگاه های اجرایی ذیربط در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی - قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضائیه ابلاغ شده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: براساس تکالیفی که در دستورالعمل ابلاغی برای ستادهای استانی در نظر گرفته شده است با تشکیل سه کمیته 'حقوقی و نظارت قضایی'، 'حمایت قضایی از سرمایه گذاری' و 'مشاوره و داوری' نسبت به تعیین وظایف هر یک از این کمیته ها اقدام شده است.

خسروی وفا پیش بینی کرد که با پیگیری های مستمر این ستاد شاهد اجرایی شدن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تحقق منویات مقام معظم رهبری باشیم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج