نفرات برتر مسابقات قرآنی روحانیون و طلاب اهل سنت کرمانشاه در رشته حفظ، قرائت، ترتیل و مفاهیم و ترجمه قرآن کریم معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، در رشته حفظ قرآن کریم پنج جز از گروه طلاب آرش کریمی و مبین ابراهیمی هر دو نفر از روانسر مقام‌های اول و دوم را کسب کردند و در رشته حفظ قرآن کریم سه جز گروه طلاب جمیل امیرخانی از پاوه به‌عنوان نفر برتر معرفی شد.

در رشته قرائت گروه طلاب یعقوب نادری از روانسر نفر برتر شناخته شد و در رشته قرائت گروه روحانیون برهان ویسی زاده از جوانرود، نعمت رحمتی از ثلاث باباجانی و انور محمدی به ترتیب عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در رشته ترتیل گروه طلاب سرکوت اسکات از پاوه، سینا منصوری از روانسر و محمد قیطولی از کرمانشاه به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند و در رشته ترتیل روحانیون لطیف مرادی از جوانرود مقام اول، عامر رضاییان از کرمانشاه مقام دوم و عبدالرحمن علیمرادی از روانسر مقام سوم را از آن خود کردند.

در رشته مفاهیم و ترجمه قرآن کریم گروه روحانیون محمدامین رسولی زاده از جوانرود نفر اول، محمد بایر همتی از جوانرود نفر دوم و عباس محمودی از پاوه نفر سوم از سوی داوران معرفی شدند و در رشته مفاهیم و ترجمه قرآن کریم گروه طلاب سید فرهاد محمدی از پاوه، عدنان کاکایی از جوانرود و سید احسان حسینی از جوانرود مقام‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در رشته مفاهیم و ترجمه قرآن کریم گروه خواهران خانم فاطمه مظفری و خانم خدیجه قادری زاده از پاوه توانستند مقام‌های اول و دوم را به خود اختصاص دهند.

رشته حفظ قرآن کریم 3 و5 و20 جز از گروه روحانیون شاهو فتاحی، فرج‌اله عباس‌زاده و عبدل‌اله رحیمی هر سه نفر از پاوه به ترتیب عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج