5 هزار معاون آموزشی 5 هزار مدرسه سطح استان اصفهان با فرهنگ ایمنی و مصرف بهینه گاز طبیعی آشنا می شوند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، به منظور توسعه فرهنگ ایمنی و مصرف بهینه گاز طبیعی در سطح ادارات آموزش و پرورش و مدارس استان اصفهان، به 5 هزار نفر از معاونین آموزشی مدارس سطح استان نکات ایمنی و مصرف بهینه گاز طبیعی آموزش داده می شود. 

شرکت گاز استان اصفهان در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و ترویج فرهنگ ایمنی و مصرف بهینه گاز طبیعی طی سالهای اخیر با انعقاد تفاهم نامه همکاری با اداره کل آموزش و پروش استان و سایر دستگاه ها و نهادهای موثر درزمینه ی اطلاع رسانی و فرهنگ سازی اقدام به توسعه و ترویج فرهنگ ایمنی و مصرف بهینه گاز طبیعی نموده است.

لازم به ذکر است طرح آموزش معاونین آموزشی مدارس سطح استان اصفهان که متشکل ازیک هزار و 300 معاون در سطح مدارس شهر اصفهان و3 هزار نفر نیز در سطح شهرستان ها می باشد هم اکنون در حال برگزاری است که در این راستا در شهرستان اصفهان روزانه دو ناحیه آموزش و پرورش مشتمل بر 300 معاون آموزشی تحت آموزش های ایمنی قرار می گیرند.

شایان ذکر است پس از پایان طرح آموزش معاونین مدارس، برای دسترسی سریع و آسان معاونین حاضر در این طرح آموزشی دسترسی به کانال تلگرامی ایجاد خواهد شد تا از این طریق فیلم، کلیپ، کتب، جزوات آموزشی مورد نیاز ارائه گردد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج