مدیرعامل شرکت شهرک صنعتی کاویان با بیان اینکه متأسفانه ریشه‌ تمام ناکارآمدی های مدیریتی ما به نفت باز می‌گردد، گفت: توجه به سطح بهره وری و رفع معضلات موجود آنگونه که باید و شاید نبوده است و نیازمند تغییر برخی رویکردهای متداول در اقتصاد کشور هستیم.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد،وحید تعقیبی در گفتگو با خبرنگار موج، با بیان اینکه وابستگی اقتصاد ایران به فروش نفت، گاز، مواد اولیه و خام است، اظهار داشت: متأسفانه ریشه‌ تمام ناکارآمدی های مدیریتی ما به نفت باز می‌گردد که در این خصوص باید نگاه صرف به نفت را جایگزین موارد دیگری کرد.

وی دلیل دوم این ناکارآمدی ها را حضور ضعیف بخش خصوصی در اقتصاد کشور دانست و افزود: در بهترین حالت سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور ما 25 درصد است.

وی همچنین با اشاره به دلیل سوم بهره وری پایین کشور، آن را ضعف در اصل بهره وری بیان کرد و گفت: این مهم به مسئله‌ ضعف زیرساخت ها مرتبط می شود.

تعقیبی در ادامه ناتمام ماندن برخی از طرح های عمرانی در کشور را عامل بعدی این بهره وری پایین عنوان کرد و افزود: ما چند هزار پروژه نیمه تمام در ایران داریم که می‌بایست به اتمام برسند، وگرنه سرمایه ها به هدر خواهند رفت. 

وی بیان کرد: دلیل پنجم وجود ظرفیت های خالی و بلااستفاده است به عبارتی، ظرفیت های بالقوه که بالفعل نشده اند، در شهرک های صنعتی، کارخانه ها و سازمان‌ها، ظرفیت های بلااستفاده‌ بسیاری وجود دارد، سرمایه کافی برای فعالیت آنها وجود دارد ولی آن را به خدمت تولید نمی ‌گیریم.

این کارشناس اقتصادی ضعف دانش و فناوری، استفاده از فناوری های کهنه و استفاده از روش های ناکارآمد را عاملی دیگر عنوان کرد که بهره وری را پایین می‌آورد.

تعقیبی با اشاره به تخصیص نامناسب منابع بین بخش های مختلف، بیان کرد: چیزی حدود نیمی از بودجه، تنها به سه وزارت‌خانه تعلق می‌گیرد درحالیکه این سه وزارت خانه مولد نیستند یعنی در تولید ارزش اقتصادی نقش ندارند، از طرفی دو سوم بودجه عمومی هم صرف هزینه های جاری می شود که حل این مهم نیز می تواند به بارور شدن بهره وری کمک کند.

وی دلیل هشتم را بزرگ بودن حجم دولت دانست و گفت: در این چند سال اخیر 50 تا 60 درصد به تعداد کارکنان دولت اضافه شده و این در حالی است که سال هاست صحبت از کوچک سازی دولت است، اما در عمل عکس این اتفاق را شاهد هستیم. 

مدیرعامل شرکت شهرک صنعتی کاویان 

با بیان اینکه توجه به سطح بهره وری و رفع معضلات موجود به این اصل مهم جهت رشد آن، نیاز به تغییر برخی رویکردهای متداول در اقتصاد کشور دارد، گفت: نهمین دلیل پایین بودن بهره وری اتلاف انرژی است، سرانه مصرف انرژی در ایران بیش از 10 برابر مصرف سرانه انرژی در جهان است، معنای این امر این است که ما در تولید عملکردی درویشی و در مصرف برخوردی پادشاهی داریم.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج