در تاریخ معاصر ایران و به خصوص در دوران مبارزات انقلابی و دفاع مقدس، دانشجویان همیشه پیشگام تحولات مثبت و نماد آزادگی، پرسشگری، دانایی طلبی، عدالتخواهی، ساده زیستی و ایثار بوده اند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان ، به گمانم دانشگاه اگر بخواهد راهبری ارتقای علمی و توسعه انسانی را برعهده گیرد لاجرم دانشمندان و دانشجویانش،  به جای همرنگی با عادات نامطلوب جامعه، باید همواره حداقل چند گام جلوتر از عموم مردم حرکت کنند، تلخی دشوار اما دلپذیرِ حرکت کردن خلاف جریان های ناپسند را بپذیرند و پیامبرانه، بی هیچ چشمداشتی بذر رفتار و منش صحیح را عملا در محیط پیرامون خود بپاشند، در مقیاس ملی بیندیشند و از دردها و دشواریهای مردم کناره نگیرند و همواره در جستجوی کیمیایی برای تبدیل تهدیدها به فرصت، ناکامی ها به پیشرفت و ناداری ها به ثروت باشند.

شما دانشجویان برومند و پرنشاط، ارزشمند ترین سرمایه های این ملک و مردم هستید که بی گمان، حال و آینده ایران عزیز را می سازید و در حوزه علوم پزشکی، متولیان سلامت مردم خواهید بود.

امیدوارم از دوران تحصیل در دانشگاه به عنوان فرصتی مغتنم برای دانایی، شناخت توانایی های خود و رشد فردی و اجتماعی بهره بگیرید و از هم اکنون مسوولیت سنگینی را که به عنوان اعضای جوان نظام سلامت بر عهده دارید دریابید.

از خدای مهربان برای یکایک شما، شادابی روز افزون، آزادگی پایدار، و دانایی گسترده و ژرف خواهانم.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج