مدیرکل هواشناسی کردستان گفت: بر اساس آخرین آمار بارندگی در استان کردستان، از اول مهر تا انتهای هفته اول آذرماه میانگین بارندگی تنها ۷۱ میلی متر بوده است.

محمدطالب حیدری در گفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاری موج، اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار بارندگی در استان کردستان، از اول مهر تا انتهای هفته اول آذرماه میانگین بارندگی تنها ۷۱ میلی متر بوده است که ۳۵ درصد کاهش نسبت به دوره بلندمدت و نرمال منطقه را نشان می دهد.

وی افزود: پیش بینی های فصلی برای ماه های زمستان هم چندان خوشبینانه نیستند که معنی آن عدم جبران این کمبود در ادامه سال است.

مدیرکل هواشناسی کردستان با اشاره به اینکه ماحصل این مسئله کاهش روان آب رودخانه ها و چشمه ها و سدها در فصل بهار و تابستان آینده است، خاطرنشان کرد: مدیریت های مصرف آب در بخش های کشاورزی و صنعت و آب شرب نواحی مسکونی شهری و روستایی باید برنامه ریزی خود را براساس کمبود آب قابل دسترس انجام دهند و برای تامین آب موردنیازشان تا انتهای مهرماه پاییز آینده بر روی همین منابع حساب کنند .

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج