نوزدهمین مانور زلزله در مدارس استان اصفهان با شعار مدرسه ایمن و جامعه تاب‌آور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مانور زلزله همزمان با سراسر کشور به صورت نمادین در مدرسه شعرباف اصفهان برگزار شد.

این مانور با محوریت دانش‌آموزی همزمان با سراسر کشور در مدارس اصفهان انجام شد.

این مانور برای آموزش و آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با مباحث امداد و نجات در راستای کمک به افراد زلزله‌زده در مواقع بروز زلزله برگزار شد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج