برای دهمین سال پیاپی، آبفای هرمزگان رتبه برتر ارزیابی عملکرد حوزه آمار، فناوری اطلاعات و GIS شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی کشور را در سال 96 کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیر آمار، فناوری اطلاعات و سیستم های جغرافیایی آبفای هرمزگان گفت: بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد حوزه آمار، فناوری اطلاعات و GIS  شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، این شرکت در این دوره از ارزیابی ها به صورت جامع در تمامی پنج حوزه وب سایت، نرم افزار، سخت افزار، شبکه و امنیت، آمار و اطلاعات و حوزه GIS توانست مقام برتر کشور را به خود اختصاص دهد.

بهزاد کهورزاده افزود: در این دوره از ارزیابی ها شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی کشور برای اولین بار در پنج حوزه یاد شده با هم به رقابت پرداخته اند.

وی اضافه کرد: برای ارزیابی شرکت های آب و فاضلاب کشور و برای جمع بندی ارزیابی و گروه بندی شرکت ها بصورت کلی و به تفکیک هر حوزه و تحلیل وضعیت موجود از نرم افزار SPSS استفاده شده تا علاوه بر ترسیم نتایج واضح تر، امکان برنامه ریزی برای بهبود وضعیت موجود فراهم شود.

وی تصریح کرد: واحد آمار و فناوری اطلاعات آبفای هرمزگان برای دهمین سال متوالی موفق به کسب مقام برتر در این نوع ارزیابی شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج