بیش از ۲۵۰۰ متر دام صیادی از سطح دریاچه زاینده رود جمع آوری شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محیط بانان اداره حفاظت از محیط زیست چادگان طی گشت و کنترل و قلاب کشی از تمام قسمت‌های دریاچه سد زاینده رود بیش از ۲۵۰۰ متر دام از قسمت‌های مختلف دریاچه جمع آوری و به پاسگاه محیط زیست چادگان منتقل کردند.

تعدادی از ادوات صید که از متخلفین در سواحل دریاچه بجا مانده بود نیز جمع آوری و به پاسگاه محیط بانی چادگان منتقل شدند.

لازم به ذکر است با توجه به ثابت نبودن سطح آب دریاچه، گاه جزایر به طور کامل از سطح آب خارج نشده اند و در تاریکی شب امکان برخورد قایق با این جزیره ها وجود دارد که این موضوع گشت های شبانه را با خطرات بسیاری همراه می کند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج