احمد رمضانپور نرگسی عضو شورای شهر رشت در پی انتشار یک خبر از وی در خصوص ورود نیروهای جدید از شهرداری های دیگر به شهرداری رشت گفت: در این مصاحبه جمله "ما مقاومت می کنیم" از بنده نبوده است.

به گزارش خبر گزاری موج از رشت، در پی انتشار خبری با عنوان "رمضانپور نرگسی: اگر کارمندی از شهرداری قزوین، تهران یا مشهد به شهرداری رشت آمده باشد را بعید میدانم و ما مقاومت می کنیم!" این عضو شورای اسلامی شهر رشت اعلام کرد: در این مصاحبه جمله "ما مقاومت می کنیم" از بنده نبوده است.

 رمضانپور نرگسی با اعلام اینکه این امکان وجود دارد که شهردار رشت بنا بر نیاز مدیریت شهری از معدود افرادی با اصالت گیلانی و با تخصص خاص و تجربیات ارزشمند در شهرداری های دیگر، بهره ببرد تصریح کرد: شورای اسلامی شهر رشت، شهردار را برگزیده است و هیچ فردی حق دخالت در تصمیمات اینچنینی را ندارد و این بخش از سخنان بنده در آن مصاحبه منتشر نشده است.

عضو شورای اسلامی شهر رشت همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود افزود: شهردار باید به تشخیص خود مدیران تحت امر را برگزیند تا بتواند پاسخگوی عملکرد خود در برابر اعضای شورا باشد.

رمضانپور نرگسی با تاکید بر به کار گیری تجربیات ارزشمند مدیران شهرداری رشت گفت: در برخی موارد ممکن است افراد تخصص و توانمندی خاصی داشته باشند و در چنین شرایطی ممکن است شهردار به تشخیص خود وجود این تخصص را برای مدیریت شهری ضروری بداند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج