مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: یکی از برنامه های سازمان جهاد کشاورزی در خصوص میوه های قاچاق جمع آوری آنها از سطح میوه فروشی ها است که این طرح با همکاری تعزیرات حکومتی استان اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، عزیز سیدی، افزود: آشنایی با قوانین مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی، نحوه تشکیل پرونده های قاچاق، هماهنگی برای پایش و نظارت بیشتر در مورد ورود غیر قانونی محصولات کشاورزی و پاسخ به پرسش کارشناسان در مورد قاچاق محصولات کشاورزی؛ از مهمترین اهداف این دوره آموزشی بود.

وی عنوان کرد: ورود محصولات قاچاق کشاورزی علاوه بر ورود آفات و بیماری های گیاهی، با رقابت نابرابر با تولید داخلی، موجب تغییر ذائقه و الگوی مصرف شهروندان می شود.

سیدی اضافه کرد : پدیده قاچاق محصولات کشاورزی اثرات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در جامعه در پی خواهد داشت.

وی گفت : از ابتدای سالجاری تا پایان آبان ماه در استان بیش از 125هزار و727 کیلوگرم محصولات زراعی و باغی و 548 راس دام قاچاق در استان کشف شد.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان افزود : همچنین در حوزه شیلات و منابع طبیعی نیز انواع ادوات و محصولات قاچاق از جمله میگو، طناب، لنگر، زغال چوب و گیاهان دارویی کشف و ضبط گردید.

سیدی عنوان کرد : یکی از برنامه های سازمان جهاد کشاورزی در خصوص میوه های قاچاق جمع آوری آنها از سطح میوه فروشی ها است که این طرح با همکاری تعزیرات حکومتی استان اجرایی خواهد شد. یکی از مهمترین سیاست های سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، مقابله با پدیده قاچاق محصولات کشاورزی است.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت : در راستای آشنایی کارشناسان و مدیران با قوانین کشف محصولات قاچاق کشاورزی، یک دوره آموزشی با حضور 40 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج