طرح ایمن سازی و سم پاشی رایگان دام‌های بخش تخت بندرعباس در مقابل بیماری تب برفکی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد جانباز گفت: این طرح بر اساس تفاهم نامه بین اداره کل دامپزشکی هرمزگان و ناحیه مقاومت بسیج سپاه بندرعباس و در مدت شش ماه در ۱۵ روستای بخش تخت با استفاده از ظرفیت نیرو‌های بسیجی اجرا می‌شود.

جانباز افزود: در این طرح بیش از ۱۲ هزار رأس دام سبک و ۴ هزار رأس دام سنگین ایمن سازی می‌شوند.

وی گفت: با اجرای موفق ایمن سازی دام‌ها با همکاری نیرو‌های بسیجی، این طرح در مناطق دیگر استان نیز اجرا می‌شود.

وی گفت: تب برفکی بیماری عفونی و واگیردار در بین دام‌ها است که می‌تواند خسارت‌های زیادی را به دامداران وارد کند.

از ابتدای سال تا کنون همه یک میلیون رأس دام سبک و ۲۰ هزار رأس دام سنگین در هرمزگان در مقابل ۵ بیماری ایمن سازی شدند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج