معاون سیاسی امنیتی استاندار قم با اشاره به اهمیت پرورش دانشجویان مطالبه گر اظهار داشت: مطالبه گری دانشجویان در افزایش پاسخگویی مسئولان و توسعه ی استان نقش موثر دارد.

به گزارش خبرگزاری موج ازقم، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار قم در جلسه کمیسیون دانشجویی استان قم طی سخنانی بر ضرورت احترام مسئولان دانشگاه ها به گرایشات فکری دانشجویان در چارچوب قانون اساسی تاکید کرد.

وی با بیان اینکه مطالبه گری یکی از ویژگی های فضاهای دانشگاهی است افزود: مسئولان فرهنگی و دانشگاهی باید تحقق این مهم را در دستور کار قرار دهند.

احدجمالی خاطرنشان کرد: بیان ایده ها و نظرات دانشجویان و نیز اعتراضات دانشجویی ضمن اینکه مسئولان را پاسخگو می نماید، روند توسعه ای استان را نیز تسریع می بخشد.

وی همچنین با تاکید بر افزایش ارتباط موثر دانشگاه ها با استانداری قم تصریح کرد: اخبار مرتبط با دانشگاه ها به اداره کل سیاسی استانداری اعلام تا برنامه ریزی جهت رفع نواقض صورت پذیرد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج