بر اساس نظام رتبه بندی گوگل اسکالر دانشگاه های صنعتی و 'علوم پزشکی اصفهان در میان 10 دانشگاه برتر کشور قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان ، با انتشار نظام رتبه ‌بندی دانشگاه‌ها بر پایه استناد گوگل اسکالر در سال 2017، دانشگاه صنعتی اصفهان در جایگاه هفتم و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در جایگاه هشتم در بین 10 دانشگاه برتر کشورمان قرار گرفتند.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان اعلام کرد: در این رتبه بندی 159 مؤسسه ایرانی در فهرست پنج هزار مؤسسه‌ این نظام رتبه بندی قرار دارند.

در این میان دانشگاه های علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس، علوم پزشکی شهید بهشتی، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی اصفهان، شهید بهشتی و علم و صنعت ایران در جایگاه 10 دانشگاه برتر ایران قرار گرفته اند.

بر اساس نتایج این رتبه بندی، دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه 436 دنیا، دانشگاه صنعتی اصفهان در رتبه 1070 دنیا و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رتبه 1208 دنیا قرار گرفته اند.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج