سرپرست گروه بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری شرکت آب منطقه ای اصفهان با اعلام خبر کدگذاری کلیه شبکه های آبیاری استان اصفهان گفت : برای اولین بار در استان اصفهان کد گذاری تمامی شبکه های آبیاری اجرایی شد .

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مجید نصر بیان کرد: درمحدوده ی شهرستان مبارکه بر روی تمامی چاه های حریمی نصب کنتور های حجمی هوشمند صورت پذیرفته و در فازهای بعدی تا پایان سال پیش بینی می شود کلیه چاه های حریمی شهرستان های فلاورجان و زرین شهر نیز مجهز به کنتور حجمی هوشمند شوند .

 وی افزود :  تاکنون 206 دستگاه کنتور حجمی هوشمند بر روی چا ه های حریمی در حوضه زاینده رود نصب شده است. 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج