معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان از بازدید کارشناسان IOTC با همراهی مدیر کل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران، مسوول آمار صید شیلات ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از شیلات هرمزگان، مسعود بارانی با بیان اینکه استان هرمزگان با توجه به ظرفیت های صید و صیادی و همچنین فعالیت های اخیر این استان در زمینه های شیلاتی از استان های مورد توجه منطقه در حوزه شیلات است، گفت: بازدید کارشناسان بین المللی IOTC  در راستای بررسی این ظرفیت ها و نیز بررسی نحوه آمارگیری، ثبت اطلاعات آماری و... بود.

وی افزود در ادامه این بازدید ها جلسه تجزیه وتحلیل آمار صید شناوران آبهای دور استان با حضور مدیرکل امور صید و صیادی شیلات ایران، مسئول آمارصید سازمان شیلات و کارشناسان IOTC برگزار شد.

در  ادامه این بازدیدها  ازشناوران صیادی آبهای دور شهرستان جاسک و بندرصیادی کوهستک بازدید کردند.

گفتنی است کمیسیون IOTC برنامه ریزی مدیریت صید ماهیان سطح زی درشت در اقیانوس هند را عهده دار است و ضمن ارزیابی ذخایر موجود و میزان قابل برداشت سالیانه، کنترل گسترش صید و توسعه ناوگان صیادی کلیه کشورها در اقیانوس هند  را در اختیار دارد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج