مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان از نشت یابی 11 هزار 420 کیلومتر از شبکه و خطوط تغذیه استان از ابتدای سال جاری تاکنونبه منظور بهره برداری ایمن و اجتناب از بروز هر گونه حوادث ناگوار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، حسین اکبر افزود: میزان نشت یابی انجام شده از شبکه های گاز استان در سال جاری یک رکورد محسوب می شود و نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 35 درصد رشد داشته است.

اکبر ادامه داد: این عملیات در 25 شهر گیلان انجام شده است و معادل 48 درصد کلیه خطوط گاز در استان می باشد.

وی ادامه داد: همچنین در 7 ماه گذشته 281 هزار انشعاب و عملک گاز و 128 ایستگاه گاز در استان گیلان مطابق برنامه ریزی های انجام شده مورد نشت یابی قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان با اشاره بر اهمیت تأمین ایمن و پایدار گاز برای مشتر کین اظهارکرد: واحد بازرسی فنی تمام تلاش خود را برای انجام درست وبه موقع وظایف محوله را در جهت استمرار پایداری جریان گاز در استان به کارخواهد بست.

اکبر تصریح کرد: واحد بازرسی فنی با بکارگیری از نرم افزار نشت یابی برای مدیریت بهتر عملیات نشت یابی به دنبال ثبت هرچه دقیق تر و جامع تر بازرسی ها و نشت یابی ها می باشد و با استفاده از خروجی این نرم افزار در جهت بهبود عملکرد خویش و به اتمام رساندن عملیات نشت یابی تا پایان سال بهره خواهد برد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج