تفاهم نامه همکاری بین شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان و اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در راستای توسعه همکاری های مشترک در زمینه های فرهنگ سازی شیوه مصرف آب و صرفه جویی و استفاده سالم و پایدار و نقش دانش آموزان و خانواده های در این زمینه به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: این تفاهم نامه در باب فرهنگ سازی شیوه مصرف آب و صرفه جویی واصلاح الگوی مصرف تنظیم و مبادله گردید لذا این تفاهم نامه و دستورالعمل نحوه همکاری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با اداره کل آموزش و پرورش استان در جهت فرهنگ سازی شیوه مصرف آب و صرفه جویی و استفاده سالم و پایدار و نقش دانش آموزان و خانواده های آنها در این زمینه را مشخص می نماید.

سیداکبر بنی طبا در خصوص اهمیت تفاهم نامه همکاری با آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: با توجه به اینکه کشور ایران در منطقه آب و هوایی خشک و نیمه خشک واقع شده و میزان متوسط بارندگی در آن حدود یک سوم متوسط جهانی می باشد لذا ضرورت مدیریت مصرف آب به عنوان یکی از اجزای اقتصاد مقاومتی و برنامه ریزی در جهت آن واقعیتی اجتناب ناپذیر است  با توجه به نقش ارزشمند آموزش و پرورش در زمینه فرهنگ سازی شیوه مصرف آب و استفاده سالم و پایدار دانش آموزان و خانواده هایشان در جهت اصلاح الگوی مصرف یکی از اهداف این تفاهم نامه بوده است.

وی در ادامه به اهداف تفاهم نامه همکاری اشاره کرد و افزود: فرهنگ سازی شیوه صحیح مصرف آب در میان دانش آموزان دوره ابتدایی، آموزش روش های صرفه جویی مصرف آب در مدرسه ، خانه و توسعه همکاری  دانش آموزان، معلمان و خانواده ها در زمینه اصلاح الگوی مصرف آب  نیزاز اهداف این تفاهم نامه است.

مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به اقدامات شرکت اشاره کرد و افزود: برگزاری جلسات و کارگاه های آموزشی و توجیهی ویژه معلمان  مقطع اول ابتدایی در تصفیه خانه آب باباشیخعلی و گلپایگان  درخصوص مدیریت مصرف آب ، تهیه و تحویل بسته های فرهنگی و آموزشی برای توزیع در میان دانش آموزان ابتدایی،  برگزاری جشنواره نخستین واژه آب ،آموزش نصب لوازم کاهنده مصرف آب در انشعابات آب شرب مدارس ابتدایی و تشویق ایده ها و طرح ها با موضوع آب، از اقدامات شرکت  آب و فاضلاب خواهد بود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج