مدیر پروژه طرح احیای میدان امام علی(ع) اصفهان گفت: بخش خصوصی در سال جاری باید 55 میلیارد تومان برای پروژه طرح میدان امام علی (ع) هزینه کند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مهدی رضایی  اظهارداشت :احداث مجموعه تجاری و پارکینگ کمرزرین یکی از پروژه های شاخص فاز سوم طرح احیای میدان امام علی(ع) اصفهان است که تاکنون ۳۶ درصد پیشرفت داشته است.

وی این پروژه را یکی از طرح های شاخص میدان امام علی(ع) دانست و خاطرنشان کرد: کل پروژه پارکینگ و تجاری مجتمع کمرزرین، ۳۴ هزار مترمربع است که در ضلع شمالی میدان جلوخان واقع شده و شامل چهار طبقه است که دو طبقه آن پارکینگی به وسعت ۱۸ هزار مترمربع که گنجایش ۵۵۰ دستگاه خودرو را خواهد داشت و مابقی به صورت ۳۵۰ واحد تجاری تعریف شده است.

مدیر پروژه طرح احیای میدان امام علی(ع) اصفهان با بیان اینکه احداث این پروژه از سال 94 آغاز شده است، عنوان کرد: کارگران در این پروژه در دو شیفت مشغول کار هستند تا این پروژه تا پایان سال به بهره برداری برسد.

رضایی افزود: احداث این پروژه مشکل پارکینگ این منطقه از شهر را برطرف خواهد کرد.

وی با اشاره به مشارکت بخش خصوصی در احداث این پروژه، عنوان کرد: شهرداری زمین و پروانه ساخت این پروژه را تامین کرده و بخش خصوصی کار ساخت را بر عهده گرفته است.

مدیر پروژه طرح احیای میدان امام علی(ع) اصفهان بیان کرد: بخش خصوصی در سال جاری باید 55 میلیارد تومان برای این پروژه هزینه کند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج