مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان از آموزش ۵ میلیون و ۵۱۱ هزار و ۲۲۵ نفر ساعت در شش ماهه سال جاری در بخش دولتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، ابوطالب جلالی اظهار کرد: در ۶ ماهه سال جاری ۵ میلیون و ۵۱۱ هزار و ۲۲۵ نفر ساعت معادل ۴۲ هزار و ۴۵۰ نفر  دوره آموزش های مهارتی در بخش دولتی انجام شده که با در نظر گرفتن تعهد بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار  نفر ساعت این اداره کل در ۶ ماه، تاکنون ۹۵ درصد آن محقق شده است.

وی افزود: این آموزش ها در حوزه های مراکز ثابت شهری، واحدهای سیار شهری، آموزش روستایی، آموزش در صنایع، زندان، پادگان، جوار دانشگاهی و مهارت آموزی در محیط کار واقعی اجرا شده که بیشترین آموزش مربوط به مراکز ثابت با ۳ میلیون و ۰۷۷ هزار و ۴۳۱ نفر- ساعت بوده است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج