مسؤول سرمحیط بانی و مرکز مدیریت تالاب بین المللی گاوخونی در ورزنه گفت : دو متخلف شکار پرندگان در حاشیه تالاب بین المللی گاوخونی اصفهان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رضا نامداراظهار داشت: ماموران سر محیط بانی و مرکز مدیریت تالاب بین المللی گاوخونی دو متخلف شکار وصید را در حین شکار دستگیر کردند.

وی افزود: از این متخلفان دو پرنده شکار شده از نوع "یک قطعه کبوتر چاهی و یک قطعه چوب پا همراه با  یک اسلحه تک لول کمر شکن قاچاق ،دو عدد چاقو و ۴عدد فشنگ ساچمه کشف شد.

متخلفان جهت رسیدگی پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج