مدیر آبفا خوانسار گفت: برخورداری مردم از خدمات شبکه فاضلاب مستلزم همکاری و همیاری آنها در اجرای شبکه فاضلاب است که این امر با اجرای ماده واحده تبصره3 محقق می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان ، مهدی جهانگیری درخصوص اجرای شبکه فاضلاب گفت: اجرای شبکه فاضلاب در شهر خوانسار باتوجه به توپوگرافی این شهر که جنس زمین از سنگ سخت تشکیل شده و به دلیل سخت بودن زمین نفوذپذیری چاههای جذبی فاضلاب بسیارکم است و از سویی به دلیل سبک شهرسازی که خانه ها به صورت پلکانی بنا شده به گونه ای که سقف یک خانه، حیاط خانه دیگری است ضرورت اجرای شبکه فاضلاب شهری را دوچندان کرده است.

وی گفت: میانگین بارش سالانه در خوانسار به بیش از 453 میلیمتر می رسد به طوریکه می توان گفت سطح آبهای زیرزمینی در این شهرستان بالا است. بنابراین برای جلوگیری از کاهش آلاینده های زیست محیطی اجرای شبکه فاضلاب در این شهرستان ضروری به نظر می رسد.

جهانگیری افزود: اجرای شبکه فاضلاب در شهر خوانسار در سال 82 آغاز شد اما باتوجه به تنگناهای مالی و کمبود اعتبارات تا سال 89 تنها 15 درصد شبکه فاضلاب اجرا گردید. این درحالیست که طول شبکه فاضلاب مورد نیاز خوانسار بیش از 140 کیلومتر است که تاکنون 21 کیلومتر آن اجرا گردید.

جهانگیری افزود: با بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب شهر خوانسار که در آینده ای نزدیک صورت می گیرد حدود 15 درصد از مردم تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار می گیرند.

مدیر آبفا خوانسار با بیان اینکه اجرای شبکه فاضلاب با مشارکت مردم در بازه زمانی کوتاه انجام می گیرد اعلام کرد: برخورداری مردم از خدمات شبکه فاضلاب مستلزم همکاری و همیاری آنها در اجرای شبکه فاضلاب است که این امر با اجرای ماده واحده تبصره3 محقق می شود.

مهدی جهانگیری پیرامون کاهش آب بدون درآمد گفت: با همکاری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور طی توافقی مقرر گردید یک شرکت ژاپنی پروژه بررسی و کاهش هدررفت آب در شهر خوانسار را در دستور کار قرار دهد این درحالیست که در سال 92 میزان هدررفت آب در خوانسار 62/5 درصد بوده این رقم هم اکنون به 58 درصد کاهش یافته است.

وی گفت: در سال 93 جلسه ای باحضور کارشناسان ژاپنی در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور پیرامون بررسی راهکارهای کاهش هدررفت آب در شهر خوانسار برگزار شد که از آن زمان تاکنون هیأت ژاپنی چندین بار باحضور در شهر خوانسار پروژه کاهش هدررفت آب در این شهر را مورد بررسی و مطالعه قرار دادند که پیش بینی می شود در آینده نزدیک باحضور مستمر هیأت ژاپنی پروژه کاهش هدررفت آب در شهر خوانسار عملیاتی شود.

مدیر آبفا خوانسار خاطرنشان ساخت: جنس زمین در شهر خوانسار از سنگ سخت تشکیل شد و نیز اختلاف ارتفاع در این شهر بسیار زیاد است که بعضاً تا حدود 20 متر هم می رسد. بنابراین وضعیت شناسایی دقیق انشعابات نیاز به تجهیزات نوین دارد که انتظار میرود با همکاری هیأت ژاپنی بتوان با شناسایی انشعابات هدررفت آب را به حداقل رساند. این درحالیست که میزان هدررفت آب در شهر توکیو کمتر از 3 درصد است و یک از شهرهایی در دنیا است که کمترین هدررفت آب را دارد.

 

 

 

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج