امیررضا همایون دولتشاهی گفت: در راه رسیدن به توسعه پایدار شهری مشارکت شهروندان بیش از هر زمان دیگری تأثیرگذار خواهد بود و جلب اعتماد جامعه شهروندی یکی از مباحثی است که می‌تواند در تشویق همشهریان در راستای پرداخت به‌موقع عوارض نقش داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، امیررضا همایون دولتشاهی گفت: با توجه به نگاه ویژه آرش رضایی شهردار کرمانشاه به نقش شهروندان در عرصه مدیریت شهری و تأکید ایشان به راین موضوع که شهرداری نهادی مدنی است و بودجه آن به‌طور مستقیم و از طریق دریافت عوارض از همشهریان عزیز تحقق پیدا می‌کند تمام تلاش خود را به کاربسته ایم تا با نظارت شهردار محترم در برنامه‌ریزی‌های مدیریت شهری بر نقش شهروندان و مشارکت آن‌ها در ارائه خدمات مطلوب‌تر و در راستای پیشرفت امور، جایگاه ویژه‌ای تعریف کنیم.

وی گفت: کاهش درآمدهای شهرداری که در سراسر کشور مشهود است یکی از معضلات اساسی مدیریت شهری است که پرداخت به هنگام عوارض توسط شهروندان عزیز و نهادینه کردن این فرهنگ می‌تواند به‌عنوان یک درآمد پایدار مدیریت شهری در جهت عمران و آبادانی بیشتر با مشارکت شهروندان یاری کند.

وی بابیان اینکه طرح تعرفه خدمات مدیریت پسماند که در منطقه یک شهرداری در حال اجرا است ضمن دعوت از همشهریان عزیز جهت کمک و مشارکت هرچه بیشتر به مجموعه مدیریت شهری و در راستای ارائه خدمات بهتر در خصوص نظافت و پاکیزگی سطح شهر در اجرای این طرح تأکید کرد: از همشهریان فهیم تقاضامندم از هرگونه پرداخت نقدی هنگام مراجعه نمایندگان شهرداری خودداری نمایند و پس از دریافت فیش بها پرداخت مبلغ مذکور را به شماره‌حسابی که شهرداری معرفی نموده است واریز نمایند و اگر بابت سال 94 بهای خدمات پسماند را پرداخت‌نموده‌اند با ارائه فیش از پرداخت مجدد جلوگیری نمایند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج