مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان گفت: با کشاورزانی که اراضی خود را رها کنند برخورد قانونی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، علی خادمی مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در خصوص زیر کشت نرفتن زمین های کشاورزی گفت: زمین بستر تولید و اشتغال است بر این اساس استان لرستان همانند سایر استانها متاسفانه مقدار قابل توجه ای از اراضی که می بایست زیرکشت بروند نرفته و سالانه بخشی از کشاورزی در این زمینه متضرر می شود.

وی درمورد مهمترین دلایل در این زمینه گفت: مهمترین دلایلی که مقدار قابل توجه ای از اراضی زیر کشت نمی رود مسله اجتماعی روستایی است و بعضی از واسطه ها، بنگاهداران و کسانی ممکن است به این فکر باشند که زمین مسکونی می تواند بیشتر از زمین های و کشاورزی درآمد داشته باشد به این دلایل سعی دارند در اطراف و حاشیه های شهرها و روستاهای بزرگ اراضی خود را رها کنند و سالهای بعد اقدام به قطعه بندی و فروش کنند.

مهندس خادمی در زمینه محدودیت هزینه کشاورزان برای کشت زمین گفت: ممکن است درنقاط استان تعدادی محدود از کشاورزان باشند که هزینه کاشت اراضی خود را نداشته باشند و اراضی به همان صورت رها شده باشد بنابراین در این شرایط مدیریت امور اراضی و سازمان جهاد کشاورزی برای هرکدام از این موارد راهکار دارد.

وی در این زمینه افزود: در خصوص برخورد با افرادی که درحاشیه شهرها و روستاها اراضی خود رابه صورت لم یزرع (رها) می کنند تا قطعه بندی و به فروش برساند که به تعبیری مصداق عینی و واقعی زمین خواری است سازمان امور اراضی این اراضی راباتشکیل پرونده ومراجع به مقامات قضایی اسناد این اراضی را باطل می کند و سند را به اسم جمهوری اسلامی ایران واگذار می شود و می توان این اراضی را به افرادی در بخش کشاورزی نیاز دارند واگذار کند.

مدیر امور اراضی در زمینه مسائل مشکلات اجتماعی روستاها گفت: ممکن است برخی از افرادی که در روستا ها زندگی می کنند باهم اختلافاتی برسر کشت زمین داشته باشند و ماسعی می کنیم با ارائه مشاور وراهکار به بخشی از این اختلافات پایان دهیم تا این اراضی زیر کشت بروند یا توسط خود کشاورزان آن روستا یا توسط افرادی که زمینه وبستر این کار را دارند در این مناطق زمین به صورت اجاره ای به آنها داده می شود.

خادمی در پایان درخصوص پرداخت وام سلف به کشاورزان گفت: کسانی که توان مالی برای کشت یا نهاده های کشاورزی ندارند از طریق پرداخت وام سلف یا وامی که برای وام دهنده نفعی ندارد و وام گیرنده همان مبلغ را که گرفته پس می دهد انها را کمک می کنیم تا کود ،بذر وسایر موارد را تهیه کنند و کمک اقدام کشت کنند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج