همایش بررسی چالش های جنگلکاری در مناطق صنعتی به میزبانی فولاد مبارکه و با حضور صاحب نظران و مسئولان حوزۀ جنگلبانی کشور و برخی از مدیران صنایع استان اصفهان در محل همایش های مرکز تحقیقات فولاد مبارکه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رئیس انجمن جنگلبانی کشور گفت: صنایع اصولا به منظور رشد اقتصادی و درنهایت توسعۀ کشور ایجادشده اند، اما رشد اقتصادی صرفا توسعه محسوب نمی شود.

هادی کیادلیری اظهار داشت: صنایعی که به موازات رشد اقتصادی به حفظ سرزمین و طبیعت می پردازند، کشور را به سمت توسعه رهنمون می کنند که در این راستا صنایع، کمک شایانی میتوانند انجام دهند؛ اگر هماهنگ با طبیعت باشند، میتوانند در جهت توسعه گام بردارند.

 وی افزود:صنایع در راستای حفاظت از محیط زیست اقدام به کاشت گونه های مختلف و ایجاد کمربند سبز در اطراف واحدهای صنعتی خود میکنند، تأثیر این اقدامات را چگونه ارزیابی می کنید؟

 رئیس جنگل های خارج شمال سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور  نیزبا برشمردن چالشهای عمده منابع طبیعی در جهان و ایران گفت: تغییر اقلیم، کمبود آب شیرین، جنگل زدایی و بیابان زایی، کمبود انرژی و سایر منابع، کمبود موادغذایی و کاهش ذخایر ازجمله این مشکلات است.

فریبرز غیبی با اشاره به اینکه کل مساحت کره زمین ۵۱ میلیارد هکتار معادل ۲۸ درصد خشکی و ۷۱.۵ درصد اقیانوس و دریا و دریاچه است، افزود: از ۲۸.۵ درصد سطح خشکیها (۱۴.۵ میلیارد هکتار) فقط ۲۳ درصد آن حدود (۳.۳ میلیارد هکتار) دارای توان تولیدی قابل محاسبه است.

رئیس جنگلهای خارج شمال سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در خصوص اثرات تغییرات اقلیمی بر اکوسیستم های جنگلی اظهار کرد: تغییر در وضعیت برداشت، افزایش آتش سوزی، هجوم حشرات جدید، افزایش تنش خشکی، جابه جایی جنگل خشک با مراتع، هجوم گونه های مهاجم، مشکل زنده مانی نهال ها و مشکل تجدید حیات گونه ها ازجمله مشکلات به وجود آمده برای اکوسیستمهای جنگلی است.

وی میزان مصرف آب در بخش کشاورزی را ۹۳.۵ درصد از کل بارشها دانست و گفت: شرب و بهداشت سهم ۵ درصدی، معدن، صنایع و سایر سهم ۱.۵ درصدی از مصرف آب را دارند و درصد تلفات آب در بخش شرب و بهداشت بین ۲۷ تا ۳۵ درصد است و تلفات عمده آب کشور با ۶۴ درصد از آن بخش کشاورزی است و بازده مصرف پروژه های آبیاری کشور حدود ۳۶ درصد است.

گفتنی است در این نشست پنل هایی با موضوعات «انتخاب گونه در مناطق صنعتی»، «اقتصاد جنگلهای دست کاشت» و «تغییر اقلیم پدیده خشکسالی و تأثیر آن بر جنگلهای دست کاشت مناطق صنعتی» با حضور اساتید این حوزه برگزار شد و به سؤالات و نظرات حاضران پاسخ داده شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج