معاون میراث فرهنگی خوزستان گفت: 18 پرونده‌ ثبتی در محدوده‌ عرصه و حریم محوطه‌ باستانی ارجان بازنگری می شوند.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، صنایع دستی و گردشگری خوزستان، مرجان شوشتری امروز یکشنبه ۱۶ مهر ۹۶، با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای طرح مطالعاتی محوطه‌ باستانی ارجان، پرونده‌ی ثبتی 18 محوطه‌ی باستانی بازنگری و تدوین شد.

وی با بیان این که پرونده‌ی ثبتی این آثار مربوط به دی ماه سال ۱۳۴۹ تا تیرماه  سال ۱۳۸۶ بوده است و از نظر کیفیت و کمیت در سطح پایینی قرار داشتند، افزود: مستندنگاری کامل این 18 اثر بر مبنای قالب به روز شده‌ی پرونده‌های دفتر ثبت آثار ملی امری مهم و ضروری است که در دستور کار قرار گرفت.

شوشتری درخصوص هدف از اجرای این مطالعات بیان کرد: تهیه‌ عکس‌ها و نقشه‌های جدید، بازنگری و بازبینی توالی گاهنگاری آثار، معرفی اصولی و دقیق آثار، تعیین میزان تغییرات صورت گرفته در محدوده‌ی عرصه‌ی آن‌ها طی چند سال گذشته از جمله اهداف این مطالعات  است. 

معاون میراث فرهنگی خوزستان ادامه داد: این 18 اثر باز نگری شده شامل؛ تل سبز (۹۰۷)، تل دو تلون ارجان (19251)، تل قنواتی (۱۹۲۹۱)، تل عروسو (۱۹۲۳۸)، تل نارنجستان (۱۹۲۹۰)، تل احمد خانی (۱۹۲۳۹)، تل سیاه (۱۹۲۸۵)، تل شلمبوزار (۱۹۲۵۸)، تل گچینه (۱۹۲۶۳)، تل سفیدک (۱۹۲۶۳)، محوطه عیلامی ارجان (۱۹۲۸۸)، تل گنجی (۱۹۲۶۸)، تل ضد هوایی (۱۹۲۷۶)، محوطه‌ی بکان (۱۹۲۶۱)، پل بکان (۱۹۲۶۰)، محوطه‌ی بدیل (۱۹۲۸۳)، بنای روش مهر (۱۹۲۴۲) و محوطه‌ی حمام ارجان (۱۴۷۰۹) هستند.