ادامه ساخت و ساز غیر مجاز در مجموعه دهکده تفریحی سد زاینده رود اصفهان متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان به نقل از  روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان، با هماهنگی و حضور ضابط قضایی و اخذ دستور رئیس دادگستری شهرستان چادگان فعالیت ساخت و ساز غیر مجاز در مجموعه دهکده تفریحی سد زاینده رود متوقف شد.

شایان ذکر است سازمان متخلف بدون استعلام از شرکت آب منطقه ای اصفهان به دلیل واقع شدن دهکده در مجاورت سد زاینده رود اقدام به ساخت و ساز در داخل مجموعه نموده که برخی از ساخت و سازها در حریم کیفی(تراز 150 متر) واقع شده بود.