جلسه هم اندیشی مدیران سطوح مختلف پرستاری مراکز دولتی و غیر دولتی استان قم با موضوع مراقبت پرستاری در منزل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج ازقم، جلسه هم اندیشی مدیران پرستاری، سوپروایزران و سرپرستاران مراکز آموزشی درمانی تابعه دانشگاه و بیمارستان های غیر دولتی با موضوع ( مراقبت های پرستاری در منزل، Home Care ) برگزار شد.

در این جلسه عزت الله براتی مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم ضمن تبین دستورالعمل مراقبت های پرستاری در منزل، در مورد اهمیت و ضرورت اجرای دستورالعمل مذکور در تکریم بیماران، کاهش درصد اشغال تخت در مراکز و استمرار دریافت خدمات ایمن به بیماران توسط پرستاران حرفه ای واجد صلاحیت در منزل تاکید کرد.

وی گفت: با توجه به تعداد کم مراکز دارای مجوز نسبت به جمعیت استان، از همکاران دعوت می شود به منظور تاسیس مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری اقدام کند.

سپس مدیران پرستاری، سوپروایزران و سرپرستاران به ذکر مشکلات و چالش های موجود پرداختند و معاون درمان و مدیر برنامه ریزی و بودجه دانشگاه به ارائه توضیحات در خصوص مشکلات پرداختند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج