رییس کمیسیون تشکلهای اتاق بازرگانی اصفهان گفت: همایش تشکل های اقتصادی استان اصفهان آبان ماه امسال در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محسن پورسینا در ششمین جلسه کمیسیون تشکل های اتاق بازرگانی اصفهان، با بیان اینکه همایش تشکل های اقتصادی آبان ماه در  اتاق بازرگانی این استان برگزار می شود، تصریح کرد: در این همایش مدل های موفق مدیریت تشکل های اقتصادی و آسیب شناسی کار تشکلی با حضور کارشناسان و مدیران تشکلها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

رییس کمیسیون تشکل ها اتاق بازرگانی اصفهان افزود: در این همایش  تشکل برتر استان اصفهان پس از ارزیابی عملکرد تشکلهای اقتصادی معرفی می شود.

وی تاکید کرد: ارایه مدل موفق یا استاندارد اداره تشکل اقتصادی از دیگر بخش های این همایش است.

پورسینا حضور تشکل ها در تصمیم گیری های اقتصادی را مهم و اثرگذار دانست و گفت: ارتباط دو طرفه تشکل ها با اعضای خود در طول سال می تواند معضل ها و چالش های اعضا را شناسایی و به مسئولان تصمیم ساز و تصمیم گیر همراه با راهکارهای اجرایی منتقل سازد.

پورسینا از بسترسازی اتاق بازرگانی اصفهان برای تشکل ها در زمینه های آموزشی و سازماندهی خبر داد و گفت: برگزاری دوره های آموزشی و توانمندسازی برای اعضا می تواند استقبال از کار تشکلی را در بین بخش های مختلف افزایش دهد.

رییس کمیسیون تشکل ها اتاق بازرگانی اصفهان اجرایی شدن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را عامل موثر در توانمندسازی تشکل های اقتصادی برشمرد و گفت: در هر جلسه کمیسیون یک تشکل به ارایه گزارش از فعالیت ها و نقاط قوت خود می پردازد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج