مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان گفت: تعداد شهرهای دارای بافت فرسوده شهری استان اصفهان از ۳۵ شهر به ۷۵ شهر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان  ، حجت اله غلامی اظهار داشت: شناسایی و تعیین این محدوده ها مطابق قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده وناکارآمد شهری و بر اساس شاخص های سه گانه مصوب شورایعالی معماری و شهرسازی صورت گرفته و با تحقق این امر فرصت استفاده مالکین وساکنان واقع در محدوده ها و محلات هدف از تسهیلات، تخفیفات و حمایت های مادی و معنوی دولت و شهرداری ها در راستای بازآفرینی پایدار شهری فراهم شد.

وی بیان داشت: با تصویب محدوده این ۲۲ شهر سطح بافت های فرسوده شناسایی و تعیین شده استان اصفهان از مساحت ۷۳۷۹ هکتار به مساحت ۸۱۰۰ هکتار افزایش یافته است.

مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان تاکید کرد: با این افزایش، نسبت بافت های فرسوده استان اصفهان به کل بافت های فرسوده شناسایی شده در کشور از حدود ۱۳ درصد به ۱۴.۵ درصد می رسد.

 

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج