معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: برای نظافت شهر اصفهان روزانه ۲۰۲ میلیون و سالانه ۷۴ میلیارد تومان برای هزینه می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، احمدرضا مصور در نشست خبری برنامه های شهرداری اصفهان در حوزه خدمات شهری  گفت : روزانه ۱۲۰ تن مواد قابل بازیافت از شهر اصفهان جمع آوری می شود.

وی با اشاره به پسماندهای شهر اصفهان گفت: برای استفاده بهینه از پسماندها با کارخانه مپنا قرار دادی بستیم تا کارخانه هاضم را در شهر اصفهان تاسیس کنند.

مصور افزود: این کار باعث می شود تا ۶۰۰ تن از این زباله ها در این کارخانه بازیافت شوند و ۲۵۰ تن دیگر در کارخانه سیمان استفاده می شود. همچنین قرار است باقیمانده این پسماند به گازوئیل تبدیل شود که با ادامه این روند هیچ پسماندی در شهر اصفهان وجود نخواهد داشت. وی با اشاره به سرویس های بهداشتی شهر اصفهان گفت: یکی از عوامل نارضایتی توریسم ها نبود سرویس های مناسب در شهر بود و با تصویب طرح جامعی قرار است این موضوع بر اساس اولویت مکان های تاریخی ساماندهی شوند.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان افزود: قرار است تا پایان سال ۱۴۰۰ هیچ کمبودی در این حوزه نداشته باشیم.

وی با اشاره به پروژه های زیبا سازی شهری گفت: ۴۹۶ آبنما، ۲۸۹ تندیس، ۴۸۰ زمین بازی، ۱۰۱ پروژه نور پردازی و ۱۵۶ نماد شهری در این دو سال اخیر نصب و احداث شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج