رئیس شورای اسلامی شهر رشت گفت: تصویب طرح جامع ترافیک در رشت گام نخست و مهم در رفع مشکلات ترافیکی می باشدوبرای ادامه این مسیر نیازمند بررسیهای مجدد کارشناسانه و نگاهی عمیق به ترافیک رشت و مشکلات پیرامون آن هستیم.

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، رئیس شورای اسلامی شهر رشت گفت: تصویب طرح جامع حمل و نقل و ترافیک رشت در شورای عالی از دستاوردهای خوب شورای چهارم است و باید هرچه سریعتر عملیات اجرایی آن آغاز شود.

مسعود کاظمی افزود: بررسی طرح جامع حمل ونقل و ترافیک رشت از دوران فعالیت شورای دوم رشت آغاز شد وطی این مدت بارها جهت تصویب به شورای عالی ارسال و هر بار به دلایلی باان موافقت نشده بود.

وی با اشاره به اینکه شورای چهارم تمام تلاش خود را برای تصویب این طرح بکارگرفت تصریح کرد: شورای چهارم رشت در قالب کمیسیونها و با بهره گیری از مشاورین توانمند موفق شد طرح جامع حمل و نقل و ترافیک را به تصویب برساند.

رئیس شورای اسلامی شهررشت در خصوص عملیاتی شدن طرح جامع ترافیک بیان کرد: تصویب طرح جامع ترافیک در رشت گام نخست و مهم در رفع مشکلات ترافیکی می باشدوبرای ادامه این مسیر نیازمند بررسیهای مجدد کارشناسانه و نگاهی عمیق به ترافیک رشت و مشکلات پیرامون آن هستیم.

کاظمی تصریح کرد: یقینا با اجرایی شدن این طرح شهروندان به وضوح مزایای آن رامشاهده خواهند کرد و حجم ترافیک رشت بطور چشمگیری کاهش خواهدیافت

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج