اعضای جوان مرگ مغزی در اصفهان به سه بیمار نیازمند عضو اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مسوول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرا اصفهان گفت: امیر حسین فتحیان ۱۷ساله که براثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود برای برداشت عضو از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی به این مرکز منتقل شد.

مریم خلیفه سلطانی افزود: اعضای این جوان مرگ مغزی با رضایت خانواده نوع دوستش به سه بیمار نیازمند عضو پیوند شد.

وی گفت: کلیه‌های این بیمار مرگ مغزی در مرکز آموزشی درمانی نور و علی اصغر به دو بیمار نیازمند عضو و همچنین کبد این جوان در مرکز آموزشی درمانی الزهرا به بیماری نیازمند کبد اهدا شد.

از ابتدای امسال تاکنون ۵۶ بیمار نیازمند عضو با پیوند اعضای بیماران مرگ مغزی به زندگی دوباره بازگشتند.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج