معاون عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: رئیس جمهور برای افتتاح پروژه راه آهن دعوت شده است و تا پیش از هفته دولت پروژه راه آهن ملایر-کرمانشاه با حضور رئیس هیئت دولت افتتاح می گردد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، مجتبی نیک کردار با اشاره به شروع کارهای مقدماتی پروژه راه آهن غرب کشور از سال 1369 گفت: عملیات اجرایی این پروژه سال 1380 آغاز شد و تا سال 1390 قطعه اراک-ملایر آن تکمیل و از سال 1390 تا به امروز نیز قطعه ملایر-کرمانشاه در حال انجام کارهای انتهایی است و تا پیش از هفته دولت امسال به بهره بردرای می رسد.

نیک کردار با بیان اینکه پروژه در ماه های اخیر با کمبود ریل مواجه شده، گفت: علی رغم اینکه تمام ریل های موجود در وزارت راه به سمت این پروژه گسیل شده، اخیرا 25 کیلومتر ریل کم آوردیم که این مقدار نیز تامین و در اختیار ما قرار داده شد.

وی تاکید کرد: با تامین ریل مورد نیاز کار ریل گذاری پروژه ظرف 15 روز آینده به اتمام می رسد.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه افزود: این پروژه پس از ساخت تحویل شرکت راه آهن می شود و این شرکت در خصوص برنامه سفرها تصمیم گیری می کند و پیش بینی می شود مردم بتوانند تا آخر تابستان از آن استفاده کنند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج