مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان به وضعیت تولید گندم در استان زنجان اشاره کرد و گفت: گندم تولیدی دراستان زنجان امسال حدود 140 تا 170 هزارتن نیز کاهش دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، رسول منصوری به وضعیت تولید گندم در استان زنجان اشاره کرد و افزود: گندم تولیدی دراستان زنجان امسال حدود 140 تا 170 هزارتن کاهش دارد.

وی اظهار کرد: یخ زدگی و کاهش بارندگی پاییزه از عامل مهم در کاهش تولید گندم در استان زنجان بوده است.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان به تاخیر در زمان خرید گندم در استان زنجان اشاره کردو گفت: به دلیل بارندگی کم پاییزه و بادهای گرم بهاره گندم های زنجان دیرتر از موعد طلایی می شوند.

منصوری تاکید کرد: امسال مقررشده بود خرید گندم ازاواخر خرداد ماه آغاز شود ولی این کار ازنیمه ودهه سوم تیرماه آغاز خواهدشد.

وی یاد آورشد: هم اکنون استان زنجان 220 هزارتن ذخیره گندم مازاد داردو امسال پیش بینی ما 210 هزار تن است و در مجموع 430 هزار تن می شود و کل مصرف استان زنجان 100 هزار تن است و 130 هزار تن مازاد داریم.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان به کیفیت گندم تولیدی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: خوشبختانه گندم تولیدی در استان بسیار با کیفیت بوده است و کیفیت این محصول نسبت به سال گذشته بهتر شده است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج