بیش از 53میلیارد ریال تسهیلات اشتغال به مشاغل خانگی استان اصفهان اختصاص داده شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مدیر کار آفرینی و اشتغال و سرپرست مدیریت روابط کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: این تسهیلات به منظور کاهش هزینه های تولید،کاهش آلودگی محیط زیست وکمک به افزایش درآمد خانوارها در اختیار کار آفرینان مشاغل خانگی قرار می گیرد.

سیف الله علیخانی با بیان اینکه این میزان تسهیلات در مقایسه با سال 94-95بیش از 58درصد کاهش داشته است، افزود: این تسهیلات با سود 4درصد در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

وی گفت: پیش بینی می شود امسال 96 پشتیبان خانگی با دریافت این تسهیلات برای بیش از هزار و 500نفر شغل ایجاد کنند.

علیخانی بابیان اینکه سال گذشته بیش از 170میلیارد ریال تسیلات مشاغل خانگی در اختیار کار آفرینان قرار گرفته بود، افزود: پرورش گوسفند ، حسابداری ، پرورش قارچ ، معرق چوب و تو لید زعفران از جمله مشاغلی بود که بیش ترین تسهیلات را دریافت کردند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج