نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد گفت: اگر قرار باشد هنر، هنری انقلابی باشد باید مبدأ آن نگرش انقلابی و نتیجه آن هم ساخت انسان و جامعه انقلابی باشد.

به گزارش خبرگزاری موج، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی ظهر چهارشنبه در جلسه دیدار با مسئولان دستگاه های فرهنگی استان که به مناسبت هفته هنر انقلاب در یاسوج برگزار شد افزود:بهای هر انسانی آن رفتار زیبایی است که از او بروز می کند و قیمت و بهای انسان آن چیزی است که نیکو ارائه می کند.

آیت الله ملک حسینی گفت: شاید هنر یک ارائه زیبا از آنچه که انسان آن را می داند و می شناسد باشد، چه متعلق به آن امر زیبا باشد چه زشت و زیبا و زیبا نشان دادن هنر است، زشت را هم زیبا نشان دادن هنر است اما نه اینکه بازیگری کرد و زشت را زیبا نشان داد.

نماینده ولی فقیه در استان بیان داشت: ارزش انسان به این است که آنچه را که می بیند و می داند و می شوند زیبا ارائه کند، اما نکته اینجا است تا این حد و مرز هرگز بار ارزشی ندارد و انسان نمی تواند بگوید متعهدانه است یا غیر متعهدانه، اسلامی است یا غیر اسلامی، انقلابی است یا غیر انقلابی و این یک بحثی است که آیا اساسا هنر قابل ارزش گذاری اخلاقی است یا نه؟ واین در راستای کاری متخصصان متولی امور هنری است، و اگر بپذیریم که هست نکته اینجاست که کی می توانیم هنر را مثبت و یا منفی تلقی کنیم، و آیا اسلامی است یا غیر اسلامی و انقلابی است یا غیر انقلابی.

آیت الله ملک حسینی تصریح کرد: به نظر می رسد سه رکن اگر لحاظ شود که رکن اول آرمان حاکم بر این زیبا نشان دادن است و رکن دوم غایت و نتیجه ای که از آنچه که انسان زیبا ارائه می دهد مد نظر باشد، پس یکی آنچه که به مثابه مبدأ فاعلی است و دیگر چیزی که به مثابه علت غایی است و آرمان حاکم که هنرمند را به حرکت در می آورد، دو غایتی است که نتیجه هنر او است.

وی اضافه کرد: اگر این دو بتواند بار ارزشی دینی و الهی داشته باشد یک هنر متعهدانه و مثبت است، و اگر آرمان، آرمان صحیحی نباشد و یا غایت غایت درستی نباشد هرگز نمی توانیم هنر را هنری متعهدانه بنامیم.

آیت الله ملک حسینی گفت: اگر کسی سخنرانی کند، نقاشی بکشد، تنظیم و تألیفی از کلمات ارائه دهد و ... هدفش با آنچه که مد نظر او است و نتیجه و غایت این نباشد که انسانی تغییر کند و به سمت رشد برود وهدفش این باشد که سرش گرم شود و وقت خالی پر شود وهدفش کمال انسانی نباشد نمی توان این هنر را متعهدانه نامید، می شود گفت هنر است اما ممکن است به جای نگرش رحمانی نگرش شیطانی حاکم باشد.

آیت الله ملک حسینی افزود: اگر هدف این نباشد که انسان تبدیل به انسانی که خداوند می خواهد شود، باز نمی توان این هنر را متعهدانه نامید.

نماینده ولی فقیه در استان اظهار داشت: حاکمیت قاعده هایی است که خداوند تبارک تعالی خواسته که بر رفتار انسان حاکم باشد، یک نگرش توحیدی به مثابه مبدأ فاعلی و نتیجه ای که بر او مترتب می شود به مثابه علت غایی، سوم چیزی که متاسفانه غفلت حیرت انگیزی از آن می شود و آن این است که انسان الهی باید روش او و حرکت او تحت قاعده هایی باشد که انبیاء از جانب خداوند برای انسان آورده اند. یعنی نظام نظام حلال باشد نه حرام، حرکت حرکتی بر پایه قاعده های شرع باشد نه ول انگارانه و هرزه و اگر این سه عنصر به دست آید آنوقت می توان ارزش گذاری کرد که این هنر انقلابی است.

آیت الله ملک حسینی گفت: کسی که نگرش انقلابی ندارد چگونه می تواند هنر انقلابی ایجاد کند، کسی که نخواهد با هنرش انسان انقلابی بسازد چگونه می تواند مدعی هنر انقلابی شود.؟

نماینده ولی فقیه در استان بیان داشت: کسی که می خواهد حاکم بر حرکت هنری باشد باید محکوم به قاعده ها و شاکله های بله یا خیر انقلاب و نه بله یا خیر سیاست باشد که امروز نحوست تاثیر گذاری سیاست بازان بر عرصه هنر زیاد مشاهده می شود، برای مثال فیلمی در دورانی تجویز می شود و در دورانی ممنوع می شود یا مثلا مطلبی در یک دوره در یک کتاب حذف می شود و در دوره ای نه و کاش روزی را می دیدیم که عرصه آموزش و پرورش چه مقدماتی و چه عالی و عرصه هنر از چمبره قوای اجرایی و مقننه خارج می شد و تحت یک دایره دیگر قرار می گرفت که نگرش توحیدی و انقلابی بر آن حاکم باشد و دستخوش تغییرات سیاست بازانه نمی شد و اگر قرار باشد هنر هنری انقلابی باشد باید مبدأ آن نگرش انقلابی داشته باشد و نتیجه آن هم ساخت انسان انقلابی و جامعه انقلابی باشد و آنچه که حاکم بر آن نظام باشد باید قاعده های انقلابی باشد و اگر این محقق شود آن هنر انقلابی است.

نماینده ولی فقیه در استان در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: کسانی هستند که آنچه که آنها را به حرکت وامی دارد به حقیقت آرمان الهی و انفلابی است و کسانی هستند که می خواهند با این حرکت در عمق جان انسان تاثیر بگذارند و آفرین بر آنهایی که به غیر از این دو سوال می کنند که آیا قاعده های شرع و نظام فطریت بر او حاکم است یا نه، و بنابراین تصور نکنیم که هرچیزی که نام هنر بر آن گذاشته شد روا است و بعد به بهانه اینکه جامعه شاد باشد هر ابتذالی را ترویج دهیم و این در راستای اهداف انقلاب نیست.

وی تصریح کرد: رسالت انقلاب رشد انسان الهی و ساخت انسان انقلابی است و می شود متولیان این مسائل کسانی باشند که غیر دولتی هستند و ضرورت ندارد از بودجه دولت برای برخی مسائل که نام هنر می توان بر آنها گذاشت اما نه هنر متعهد استفاده کرد.

نماینده ولی فقیه در استان بیان داشت: دینی می تواند پایدار بماند که بتواند خودش را در جلوه هنری میان بشر حفظ کند و دین خدا را هنر آن حفظ کرده است و قران یعنی پردازش هنر و حقایقی که خدا خواسته به بشریت القاء کند و اساسا قران یعنی جلوه هنری گفتار وحیانی نبی مکرم اسلام و یعنی معجزه خالد.

آیت الله ملک حسینی با اشاره به گسترش دین تاکید کرد: اما چون ما مدعی هستیم دین ما خالص و جاودان است و یعنی که خاتمیت دارد، باید روزی که متولد میشد در عرض هستی پخش شود و همچنین در طول هستی و تاریخ پیش رو هم بر همه ادیان غلبه داشته باشد باید این دین و آرمان حفظ شود و خدا آن را با هنر یعنی قران یعنی کلمات منسجم و زیبایی که لایه به لایه معنایی را در دل خودش جاودانه است حفظ می کند.

آیت الله ملک حسینی اظهار کرد: هنری که می تواند رمز پایداری تمدن ها، افکارها و آرمان ها باشد باید مورد احترام قرار گیرد و گرامی داشته شود اما باید قاعده های آن و ارکانی که می تواند برای ما ارزش گذاری اخلاقی کند را بدانیم و یکی به مثابه مبدأ فاعلی یعنی آرمان حاکم بر آن، یکی به مثابه علت غایی یعنی هدفی که انسان باعث می شود برای رسیدن به آن این کار را انجام دهد و سوم قاعده های حاکم بر رفتار هنری کت باید محکوم به نظام علیت باشد.

نماینده ولی فقیه در استان تاکید کرد: دین اگر مرزهایی برای انسان حفظ می کند می خواهد عزت روحانی او، غیرت و رشد عقلانی او در پرتو رذایل اخلاقی به انحطاط کشیده نشود.

آیت الله ملک حسینی در پایان سخنان خود تصریح کرد: تمام وجود انسان مرزهایی دارد که این مرزها برای آزادی و رهایی انسان و رشد او است و نه مرزهایی برای محدودیت انسان و محدودیت ها برای دستابی به آزادی انسان است و انسانی که محدودیت ها را نگاه نکرد و خود را آزاد دید به اسارت و محدودیت منتهی می شود و آنچنان پست ورذل می شود که در اسارت می سوزدو اما انسانی که محدودیت ها را رعایت کرد بی شک انسانی است که به حریت و آزادگی می رسد و انسان الهی یک انسان حر و آزاد است و انقلاب و هنر یعنی هنری که می خواهد انسان را به یک آزادی الهی برساند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج