محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ار طرح های تولیدی و اقتصادی غرب مازندران بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمود واعظی وزیر معین اقتصاد مقاومتی در مازندران عصر چهارشنبه به مازندران سفر و از برخی طرح های تولیدی و اقتصادی در غرب مازندران بازدید کرد.

بازدید از کارخانه بی بافت کلاردشت از جمله برنامه های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود و با بهره برداری از این طرح برای 800 نفر شغل ایجاد می شود.

شرکت در ستاد اقتصاد مقاومتی، جلسه شورای اداری مازندران در نوشهر و دیدار با خانواده های شهدا و مدافعان حرم از جمله برنامه های روز پنجشنبه محمود واعظی در مازندران است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج