خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باعثانزوای سیاسی و اقتصادی این کشور و استقلال اسکاتلند خواهد شد.

علی بیگدلی، کارشناس مسائل اروپا، در مورد تأثیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر سیاست‌های آمریکا به زهرا حسینی خبرنگار خبرگزاری موج گفت: آمریکا اصولا با اتحادیه اروپای قدرتمند چندان موافق نیست. زیرا مایل نیست در برابر این کشور یک قطب قوی ایجاد شود. با این حال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خوشایند کاخ سفید نیست چرا که این کشور نماینده و بازگو کننده سیاست‌های آمریکا در اتحادیه اروپا بود. وی ادامه داد: بر این اساس دو کشور اصلی اتحادیه اروپا که جزو مؤسسین آن نیز محسوب می‌شوند یعنی آلمان و فرانسه، از خروج بریتانیا خوشحال شدند. به خاطر اینکه لندن در اتحادیه اروپا علی رغم نپذیرفتن واحد پولی یورو و عضویت در معاهده شینگن، موانعی را در برابر این دو کشور ایجاد می‌کرد و بارها مرکل و اولاند از ابن بابت اظهار نارضایتی کرده بودند. این کارشناس مسائل اروپا تاکید کرد: لذا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، نفوذ آمریکا را در این قاره کاهش می‌دهد و باعث می‌شود بریتانیا نیز در انزوای سیاسی و اقتصادی قرار گیرد. به همین دلیل اکنون گفته می‌شود نمی‌توان با همه پرسی آینده یک کشور را مشخص کرد. بیگدلی با اشاره به تاثیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر اسکاتلند گفت: امروز تعدادی از افرادی که به این خروج رای دادند، پشیمان هستند زیرا فکر نمی‌کردند سه بخش عمده بریتانیا (اسکاتلند، ایرلند و ولز) درصدد جدایی برآیند. در همین حال اسکاتلند که ۶۲ درصد مردمش به ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند، امروز خواهان جدایی از بریتانیا و عضویت مستقل در این سازمان فراملی هستند. وی تصریح کرد: افراد مسن ساکن در انگلیس گمان می‌کنند شرایط کشورشان به مانند قرن ۱۹ یا دهه ۵۰ و ۶۰ قرن بیست است اما خروج از اتحادیه اروپا نشان داد این کشور توانمندی سابق را ندارد و آنچه در حال وقوع است نشان دهنده عمق از هم پاشیدگی وضعیت انگلستان است. از این رو اگر طی رفراندومی مجددا به اتحادیه اروپا بازگردد باید عضو معاهده شینگن شود و واحد پولی پوند را کنار بگذارد که جزو افتخارات این کشور بود.