سرپرست میراث‌ فرهنگی گرمی گفت: کارگاه‌های تولیدی صنایع‌دستی در گرمی برگزار می شود و مشاوره‌های لازم در این زمینه نیز ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، علی حسین زاده سرپرست میراث‌ فرهنگی گرمی تصریح کرد: ورنی بافی و گلیم بافی نیز به صورت رایگان در مرکز آموزش صنایع دستی اداره میراث فرهنگی شهرستان گرمی آموزش داده می‌شود.

او افزود: همچنین در حاشیه کارگاه‌های آموزشی، برای راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی صنایع دستی مشاوره داده می‌شود.

سرپرست میراث‌فرهنگی گرمی گفت: به‌ منظور کیفیت‌بخشی به تولیدات صنایع‌ دستی در سالرونق تولید ، برگزاری کارگاه‌های آموزشی با جدیت دنبال می‌شود.

او تأکید کرد: در ادامه با برگزاری بازارچه‌ها و یا حضور هنرمندان در نمایشگاه‌ها، تولیدات معرفی‌شده و به فروش می‌رسد.