معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل گفت: پرونده ۵ طرح سرمایه گذاری، گردشگری و تولیدی در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، یوسف خدادادی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل اظهار داشت: پرونده ۵ طرح سرمایه گذاری ، گردشگری و تولیدی در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در جهت رفع موانع و مشکلات موجود بر سر راه سرمایه گذاری این واحد‌ها اتخاذ شد.

او با بیان اینکه یکی از پرونده‌های جلسه امروز در خصوص احداث کشتارگاه در منطقه آراللو اردبیل بود که با توجه به کشتار‌های وسیع غیرمجازی که در این منطقه انجام می‌شود احداث کشتارگاه در این منطقه ضرورت داشت افزود: بحث مسائل پزشکی، مسائل بهداشت و نمای شهر که ورودی و خروجی شهر اردبیل ایجاب می‌کرد که تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ شود که با توجه به مجموع مباحث مطرح شده مصوب شد در این منطقه کشتارگاه دام احداث شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: یکی دیگر از پرونده‌ها نیز مربوط به شرکت آرتا جوجه اردبیل بود که هم بحث مشکلات آبی داشت و هم بحث مشکل زیست محیطی که قرار شد در جلسه بعدی جمع بندی و حل شود.

خدادادی گفت: در پرونده دیگر کارخانه آسفالت گیسوم شمال بود که با توجه به ضرورت این طرح که در منطقه خلخال قرار داشت در بحث عمران منطقه در بحث آسفالت این منطقه مشکلات حقوقی، قضایی و زیست محیطی داشت که مورد بررسی قرار گرفت که با حل مشکل حقوقی و قضایی مشکل این مجموعه نیز حل خواهد شد.

او بیان کرد: پرونده دیگر نیز بحث احداث پمپ بنزین در شهرک کوثر بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت که قرار شد پس از بررسی و بازدید میدانی تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شود.