مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اردبیل گفت: در سطح استان 59 هزار نفر عضو کتابخانه عمومی هستند.

پروانه رضاقلی زاده مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اردبیل در گفت و گو باخبرنگارخبرگزاری موج اردبیل، با توجه به تعداد اعضای کتابخانه عمومی در سطح استان اردبیل گفت: طبق آمارهای اعلام شده در سطح استان اردبیل 59 هزار نفر عضو کتابخانه های عمومی هستند.

وی باتوجه به اهمیت و ضرورت مشارکت در راستای بسترسازی مناسب برای افزایش سرانه مطالعه گفت: تقویت زیرساخت های بنیادین این حوزه با استفاده از ظرفیت دستگاه های دولتی ،خیرین وسازمان های مردم نهاد میتواند بسیار مثمر ثمر باشد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اردبیل بااشاره به فعالیت 78کتابخانه درسطح استان بیان کرد: مهم ترین گام برای توسعه زیرساخت های فرهنگی واجتماعی استان  تقویت کتابخانه های عمومی است.

کتابخانه ها مکانی امن برای گسترش اهداف فرهنگی جامعه به ویژه درمناطق کم برخوردار است

رضاقلی زاده  از احداث 79امین کتابخانه عمومی استان در روستای شام اسبی بامشارکت بانک صادرات خبرداد وافزود: کتابخانه ها مکانی امن برای گسترش اهداف فرهنگی جامعه مخصوصا درمناطق کم برخوردار و روستاها است که درهمین راستا تاپایان سال جاری اقدام به تجهیز وتکمیل کتابخانه های روستایی ازجمله روستای انجیرلو و بخش مرکزی بیله سوار  خواهیم کرد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اردبیل تصریح کرد: برای ارتقای سطح کتابخانه های عمومی استان برنامه های جامعی با توجه به محدوده سنی  وشرایط جامعه هدف تدوین وپیش بینی شده است که میتوان از آنها به برگزاری نشست های تخصصی ،نقد کتاب به ویژه معرفی نویسندگان استان اردبیل اشاره کرد.

رضاقلی زاده ادامه داد: ایجاد کتابخانه های محلی جهت ارج نهادن به جایگاه فرهنگی وماندگاری یاد ونام نویسندگان استان آنان  همچنین ارتقا کمی وکیفی کتابخانه صوتی وخط بریل برای نابینایان از جمله برنامه های پیش بینی شده است.

15 برنامه متنوع در راستای غنی سازی اوقات فراغت

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اردبیل با توجه به برنامه های جاری از اختتامیه جشنواره رضوی درسطح استان خبرداد و گفت:بیش از 15 برنامه متنوع در راستای غنی سازی اوقات فراغت جوانان ،نوجوانان وکودکان تدارک دیده شده است که ازجمله آنها  قصه گویی برای کودکان ونوجوانان است که بستری مناسب برای تشویق وترغیب خانواده ها وکودکان ایجاد کرده است . 

وی  افزود؛حمایت وهم افزایی کتابخانه های عمومی استان را ازتمامی طرح های پیشنهادی موسسات فرهنگی وسازمان های مردم نهاد درقالب چهارچوب وقوانین نهاد کتابخانه های عمومی اعلام کرده وازتمامی جوانان خلاق جهت ارائه ایده های نو واجرایی دراین عرصه دعوت میکنیم.