استان اردبیل شالوده‌ای از فرهنگ،‌ تاریخ و اقلیم بسیار متنوعی را در خود جای داده است و این موضوع باعث شده تا در طول سال‌های گذشته و به ویژه بعد از استان شدن آن بستری سخت و غیرقابل انعطاف برای توسعه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل|مسعود لاهوت، استان اردبیل شالوده‌ای از فرهنگ،‌ تاریخ و اقلیم بسیار متنوعی را در خود جای داده است و این موضوع باعث شده تا در طول سال‌های گذشته و به ویژه بعد از استان شدن آن بستری سخت و غیرقابل انعطاف برای توسعه داشته باشد.

این بستر سخت همواره چالشی جدی برای مدیران ارشد این استان به ویژه استانداران گذشته بوده و همیشه آنها را در بین دوراهی سخت رشد نامتوازن و توسعه پایدار قرار داده است که بسیاری از مدیران ارشد استان ناخواسته راحت‌ترین گزینه را برای پررنگ تر کردن کارنامه خود انتخاب کرده‌اند.

اما اکبر بهنامجو به عنوان فردی که در زمان معاونت عمرانی سابقه درخشانی در استان داشته است، با حضورش در سال ۹۶ به عنوان عالی ترین مقام استان در اردبیل راهی سخت برای تغییر مسیر انتخاب کرد.

استاندار اردبیل در اولین ماه های حضورش در استان با هوشیاری تمام و درک موضوعاتی همچون وجود بحران آب و عدم مدیریت صحیح و علمی در سیاست های کلان کشاورزی کشور و همچنین اشرافیت کافی به اسناد بالادستی همچون سند آمایش سرزمین توانست گردشگری را به عنوان محور اول توسعه استان معرفی کند و اردبیل و مردمانش را از وابستگی چند هزار ساله به کشاورزی رهایی بخشد.

البته این رهایی نه به معنای بی توجهی به بخش کشاورزی بلکه به عنوان باز کردن دروازه‌های جدید ترقی برای استان انجام گرفت تا باور عامه مردم از اینکه تنها راه پیشرفت استان توجه به کشاورزیست، تغییر یابد.

اقدام بعدی وی حل مشکل اصلی ترین مطالبه مردم استان یعنی راه آهن بود که دومین امتیاز مثبت را در مسیر سخت حرکت به سوی توسعه برای وی رقم زد اما پازل استاندار آوانگارد تنها به این دو اقدام ختم نمی‌شود وی با زیرپا گذاشتن این بدعت ناموزون سیاسی که «تنها باید از مدیران هم‌‌‌رنگ دولت استفاده کرد» توانست با چینشی دقیق فرمانداران و مدیران کل را در مسیر حرکت به سوی جلو هدایت کند و فضای مدیریتی استان را از اتمسفری مه آلود و سیاست زده خارج کند.

قطع به یقین بهنام جو با اسب سفید به اردبیل نیامده و فرشته نجات این استان نخواهد بود اما وی با حرکت‌های ابداعی ثابت کرد که می شود در استانی که مردمانش نیازمند عزت و احترام بیشتری هستند قدم های تندتری را به سوی توسعه برداشت.