چهار دو ومیدانی کار اردبیلی به اردوی تیم ملی ناشنوایان کشور دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، چهار دو ومیدانی کار از استان اردبیل برای شرکت در بازی های آسیایی به اردوی تیم ملی ناشنوایان کشور دعوت شدند.

اولین اردوی آماده سازی تیم ملی دو ومیدانی ناشنوایان کشور به منظور شرکت در نهمین دوره بازی های آسیایی ناشنوایان 2019 هنگ کنگ از 31 تیرماه لغایت 6 مرداد ماه درتهران برگزار می شود.

حسین صداقت و یاشار امید ، مریم عبدی فر و پرور منصوری چهار دو ومیدانی کار  از استان اردبیل در اردوی تیم ملی حضور خواهند داشت.